Privacyverklaring Tranformatiecoach Elly Buursema

Privacy verklaring Elly Buursema

Elly Buursema, gevestigd aan Overcingellaan 17 te Assen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Elly Buursema zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

 

Over mij
Elly Buursema

Overcingellaan 17 te Assen


Kvk:81616376


Website:      
www.ellybuursema.nl
Email:
Info@ellybuursema.nl

 

Welke persoonsgegevens ik verzamel.
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Bijvoorbeeld wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, vraag ik aan jou om je gegevens in te vullen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • BTW nummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Wij verwerken géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Waarom ik persoonsgegevens verzamel:
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het leveren van een bestelling en/of dienstverlening
 • Het verzenden van aangevraagde gratis Ebooks, trainingen etc.
 • Het verlenen van toegang tot gratis workshops/trainingen/challenges
 • Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het bijhouden van statistieken over bezoekers van de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Elly Buursema verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Gegevensverzameling vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

 • Contractuele overeenkomst
 • Wettelijke plicht
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke

 

Gegevens die online worden gepubliceerd
Ik publiceer, m.u.v. een door jou gegeven review, géén gegevens online.
Bij een review plaats ik normaal gesproken alleen een voornaam, maar het is ook mogelijk om ervoor te kiezen dit anoniem te doen (dus zonder voornaam).

 

Nieuwsbrief – gratis download – gratis online workshop en/of training – challenge etc.
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training of challenge, en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je ten allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je e-mailadres wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand, uit ons systeem worden verwijderd en zal niet worden bewaard.

 

Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in mijn boekhoud- en CRM systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar, na het verlopen van deze verplichting, door mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Delen met derden
Elly Buursema verkoopt jouw persoonsgegevens niet en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting:

 • Hostingprovider en website beheerder
  Deze hebben slechts incidenteel toegang tot jouw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
 • Mollie (betalingstransacties)
 • Overheidsinstantie, zoals de belastingdienst

 

Beveiliging persoonsgegevens
Elly Buursema neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Ik neem dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. .

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ellybuursema.nl

 

Hoe analyseert Elly Buursema jouw websitebezoek?
Elly Buursema maakt gebruikt van Google Analytics. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website(s) gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat we het gebruik van de websites kunnen optimaliseren.
Ik wil  natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil ik jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig.
Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je dan ook niet persoonlijk herleiden.
.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Elly Buursema maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tri of Light gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wil je hier meer over weten? Klik dan hier

 

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarnaarj je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw  persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen door een mail te sturen naari info@ellybuursema.nl

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Elly Buursema wil je er tevens op wijzen dat, als wij onderling niet tot een oplossing komen, je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is van januari 2024. Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacyverklaring  en cookie statement te wijzigen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Ik raad je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.